Emtialar

IEkonomide, insan ihtiyaçlarını gideren fiziksel varlıklara mal daha doğrusu ekonomik mal denir. Bir ekonomi malının bir değeri vardır. Ancak bu değer farklı biçimlerde tanımlanabilir. Bazı malların değerini üretim maliyetleri belirlerken, bazı malların değerini sağladığı fayda belirler.

Tüm dünyadaki mal ve hizmetler, kıt kaynak olarak tescillenen tarımsal hammaddeler, enerji hammaddeleri ve değerli metaller gibi endüstriyel girdi mallarının kendilerinin ya da türevlerinin tüketimlerinden oluşur. Üretilen bir güneş panelinde gümüşün hammadde olarak kullanıldığı gibi, petrol türevlerinin de bir çok alanda kullanıldığına şahit oluruz.

Endüstriyel hammaddelerin türevleri bir yana, tarımsal hammaddelerde durum daha farklıdır. Gittikçe artan dünya nüfusu, temiz gıdaya ve suya olan erişimin azalıyor olması ve gittikçe normalden sapan mevsim sıcaklıkları sebebiyle tarımsal emtia fiyatlarında da oynaklık göstermektedir.

Dünya Bankası'nın emtia istatistiklerinde, yıllık bazda ele alındığında 2000'li yıllardan bu yana, emtia talebinin küresel krizlere rağmen önemli ölçüde arttığı dikkat çekmektedir. Bunun yanında, 2001 - 2008 - 2011 yıllarındaki bölgesel ve küresel ekonomik durgunluktan hem emtia talebinin hem de emtia fiyatlarının etkilendiğini söylemek mümkündür.

Bu görünümde, emtia fiyatları hem gündelik hayatımızda hem de finansal yatırımlarımızda önemli bir yer tutmaktadır. Bunun farkında olan BalansFX, yatırımcılarına hem tarımsal emtiada, hem değerli metallerde hem de petrol ve doğalgaz gibi enerji türevlerinde profesyonel şartlarda yatırım yapma olanağı sunmaktadır.

Emtia Tipleri

Altın

Altın M.Ö.5000'li yıllardan itibaren insanoğlunun hayatında olan bir değerli metal bir çok medeniyet tarafından kutsal kabul edilmiş ve egemenliğin timsali olarak görülmüştür. Atom numarası 79 olan altın, çekici sarı rengi, asitlere ve yağmura karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabiliyor olması sebebiyle insanlığın hep ilgisini çekmiştir.

Yakın tarihimizde altın merkez bankaları olarak da bir rezerv olarak tercih edilmeye başlanmış ve ülkeler kendi sahip oldukları ancak farklı coğrafyalarda tuttukları altınları kendi anavatanlarına çekmek istemişlerdir. Günümüzde altına olan ilginin hâlâ sonlanmadığını söyleyebiliriz.

Özellikle, kağıt paranın dolaşımının arttığı 2008'den sonraki dönemde Merkez Bankaları net alıcı konumuna geçmiş, altın rezerv miktarlarını artırmış, altına olan küresel talep de artmıştır.

Altın, günümüzde enflasyona karşı korunma (hedge) aracı olarak kullanıldığı gibi, kıt kaynak olması ve değerli metal olması sebebiyle güvenli varlık olarak da işlev görmektedir.

BalansFX olarak altının önemini biliyoruz. Bu sebeple işlem platformlarımıza spot altın fiyatlarında işlem yapabileceğiniz XAUUSD'yi, gram/TRY olarak işlem yapabileceğiniz GAUTRY'yi ve Altın vadeli ürünü olan GOLDQ'yu ekledik. Değerli olanın değerini biz de biliyoruz.

Tarımsal Emtia

Tarımsal emtia, gıda olarak ya da gıda hammaddesi olarak kullandığımız buğday, soya fasülyesi, mısır, kahve, kakao gibi ürünlere verilen genel addır. Bu ürünlerin takası, insanlığın tarihi kadar eskidir. Çin'de pirinç ticaretinin 6.000 yıl öncesine dayandığı kabul edilir. Paranın icadından sonra bu ürünler alım-satım konusu olmuş, 17nci yüzyıldan bu yana ise türev ürün kontratlarının gelişimine de öncülük etmiştir. 1800'lerin ortalarına doğru ABD'de bu emtia ürünleri üzerine yazılmış türev ürünlerin alım-satımı hızlanmış, 1848'de Şikago Ticaret Borsası (CBOT) kurulmuştur. ABD'de şu anda 10'dan fazla emtia borsası bulunmakta, yüzlerce çeşit emtia kontratı trade edilmektedir.

Tarımsal emtianın portföyde bulunması ya da işlem platformunda trade edilebilir halde olması, yatırımcının finansal piyasalardaki esnekliğini artırmakta, portföy optimizasyonunu maksimize etmekte ve anlık fırsatları kâra çevirmesine izin vermektedir.

BalansFX, uygun işlem koşulları, kesintisiz ve hızlı emir iletimi ile mısır ve soyafasülyesi türevlerinde işlem yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Enerji Ürünleri

Emtianın bir kolu da enerji ürünlerinden oluşur. Enerji ürünlerinin içerisine 2 ana petrol çeşidi, doğalgaz, elektrik vb ürünler girmektedir. Enerji fiyatları; küresel risk iştahını, küresel büyümeyi, bölgesel riskleri ölçmesi anlamında adeta bir barometre vazifesi görür. Bu sebeple enerji piyasalarının, hisse senedi ya da bono piyasaları gibi diğer finansal piyasalar ile yüksek korelasyon içerisinde bulunduğu gözlenmiştir. Bu, tahmin edilebilirliği görece daha yüksek kılmaktadır.

Diğer taraftan, enerji fiyatlarının, arz-talep konusu oldukları ve sıklıkla küresel konjonktür ile birlikte hareket ettiği düşünüldüğünde, fiyatlardaki trend hareketlerinin daha uzun sürdüğü, trend değişimlerinin ise görece daha az oynaklık içerdiği tespit edilmiştir.

BalansFX, ürün gamında Brent, WTI ve Doğalgaz gibi en çok işlem gören enerji ürünlerini barındırmaktadır. İlgili borsadaki en yakın vadeli kontratı izleyen bu ürünlerde, içsel değer olduğundan ayrıca bir taşıma maliyeti de ödemezsiniz. Hem Brent, hem WTI, hem de doğalgaz için 1:500'e kadar kaldıraç ile işlem yapabilirsiniz.